از مهدی فاطمه سلام الله علیها چه می دانیم؟
یکشنبه 1 بهمن 1391 :: نویسنده : مهدی


مهمترین اقدامات پیشواى یازدهم در این محور عبارت است از:
1 ـ پنهان داشتن ولادت مهدى (عج) : موضوع پنهان داشتن ولادت مهدى (ع) پیش از آنكه از سوى پـدر بـزرگـوارش صـورت گـیـرد، از سـوى خـداونـد صـورت گـرفـت . جـریـان حـمـل مـادر آن بـزرگـوار، بـگـونـه اى بـود كه تا لحظه ولادت آثارى از باردارى در وجود او پدیدار نبود. (81)

امام عسكرى (ع) نیز به پیروى از پروردگار، تمام سعى خود را در پنهان داشتن جریان ولادت و پـس از آن ، مـولود از دیـد عـمـوم بـكـار بـرد؛ حـتّى در مواردى كه لازم مى دید، بشارت ولادت فـرزنـدش را به برخى از یاران خاص خود مثل (احمد بن اسحاق) بدهد، به آنان دستور مى داد كه این موضوع را از دیگران پنهان دارند. در سخن آن حضرت به وى آمده است :

مـولودى بـراى مـا مـتـولد شـده اسـت . مـوضـوع ولادت او را از تـمـامـى مـردم پـوشـیـده بدار. (82)

امـام عـسـكـرى (ع) در پـنـهـان داشـتـن مولود مسعود خود تا آنجا اهتمام داشت كه نه تنها دیگران ، بـلكـه حـتـى خـدمـتـگـزار مـنـزل آن حـضـرت نـیـز ـ بـا آنـكـه دو سـال از ولادت حـضـرت مـهـدى مـى گـذشـت ـ از وجـود مولود مطلع نبود و زمانى مطلع شد كه امام عسكرى مصلحت دید او را با خبر سازد. (83)

در پـیـش گـرفـتـن ایـن سـیـاسـت از سـوى امام (ع) و نیز فتنه صاحب زنج كه همزمان با ولادت فـرزنـدش روى داد و بـیـش از چـهـارده سـال ، حـكـومـت عـبـاسـیـان را بـه خـود مشغول ساخت ، نقش بسزایى در مصون ماندن حضرت مهدى (ع) از خطرات داشت .

2 ـ فـرسـتـادن فـرزنـد خـود بـه مـكـّه : امـام عـسـكـرى (ع) در سال 259 هجرى قمرى یعنى یك سال پیش از شهادت خود، مادر گرامى اش را براى انجام مناسك حـج به مكّه فرستاد و پس از اینكه به فرزندش حضرت مهدى (ع ) وصیّت كرد، اسم اعظم ، و امـانـت و سـلاح امـامـت را بـه ایـشـان تـحـویل داد، از مادرش خواست تا حضرتش را نیز همراه خود ببرد. (84)

آنـچـه كـه مـسـعـودى نـقـل كـرده ، در هـمـین حدّ است و اشاره اى به علّت همراهى مهدى (ع) با مادر بـزرگـش در ایـن سـفـر، نـكـرده است . احتمال مى رود این اقدام امام (ع) علاوه بر مساءله حج به انگیزه دور نگه داشتن فرزند بزرگوارش از دید جستجوگران و ماءموران حكومتى باشد كه در سال آخر زندگى آن حضرت ، با جدّیت و گستردگى بیشترى در پى دستیابى به فرزند آن حضرت بودند.

3 ـ وصـیـّت به مادر گرامى اش : امام عسكرى (ع) در اقدامى دیگر به منظور مصون نگه داشتن فرزند عزیزش از تعرض ‍دشمنان و منحرف كردن افكار آنان ، پیش از رحلتش وصیّت خود را نـوشـت و بـدون اینكه اسمى از حضرت مهدى (عج) ببرد مادر خود (حدیث) را وصىّ خویش قرار داد و در این مساءله از جدّش حسین بن على (ع) كه پیش از شهادتش خواهر خود حضرت زینب (س) را وصىّ خویش قرار داد پیروى كرد. (85)

امـام (ع) در سـخـنـان دیگرى كه با یاران خاص خود داشت ، بطور مكرّر به وصایت و جانشینى فرزندش مهدى (عج) تصریح مى كرد. (86) لیكن در جریان نوشتن و صیّت نامه اش كه لازم است شخصیّتهاى مملكتى و وابسته به دربار از مضمون آن آگاهى پیدا كرده و پاى آن را گـواهـى كـنـنـد، نـامـى از وصـىّ واقـعـى خـود نمى برد و مادرش را وصىّ و متصدّى اوقاف و صـدقـات خـود مـعـرفـى مـى كـنـد و اگـر جـز ایـن مـى كـرد، نـقـض غـرض حاصل مى شد.

4 ـ مـعـرفـى بـه خـواصّ : دومین رسالت امام عسكرى (ع) در ارتباط با فرزند گرامیش ، نشان دادن آن آخـریـن شـكوفه معصوم بستان محمّدى به شیعیان و معرّفى وى به عنوان جانشین خویش است كه به دو شكل حضورى و مكاتبه اى صورت مى گرفت .

ابو غانم ، خدمتگزار امام (ع) مى گوید:
بـراى امـام عـسكرى فرزندى متولد شد. او را محمّد نامید و در سوّمین روز ولادتش او را به یاران خود نشان داد و فرمود: این ، بعد از من صاحب شما و جانشین من در میان شماست (87)

احمد بن اسحاق مى گوید:
بـه مـحـضـر امـام عـسـكـرى (ع) رسـیدم تا از جانشین وى بپرسم . امام (ع) آغاز به سخن كرد و فـرمـود: اى احـمـد بـن اسـحـاق ! خـدا از روزى كه آدم را آفرید تا روز برپایى قیامت ، زمین را بدون حجّت نگذاشته و نخواهد گذاشت . در پرتو وجود او بلا را از زمین دفع مى كند، باران را فرو مى فرستد و بركتهاى زمین را خارج مى كند.

عرض كردم : اى پسر رسول خدا! امام و جانشین پس از شما كیست ؟
امـام (ع) بـه انـدرون رفـت و پـسـر بـچه سه ساله اى را كه چهره اش همچون ماه شب چهارده مى درخشید، همراه خود آورد و فرمود: اى احمد بن اسحاق ! اگر نزد خدا و حجّتهایش گرامى نبودى ، این فرزندم را به تو نشان نمى دادم . (88)

گـروهـى از شـخـصـیـّتـهـاى بـرجـسـتـه شـیـعـى از جـمـله : (عـلى بـن بلال)، (احمد بن هلال)، (محمد بن معاویة بن حكیم) و (حسن بن ایوب) خدمت امام عسكرى رسیدند، در حالى كه چهل نفر دیگر از شیعیان در محضر آن حضرت بودند.

امام (ع) پیش از آنكه آنان آغاز به سخن كنند فرمود: آیا به شما خبر دهم كه براى چه منظورى بدین جا آمده اید؟

گفتند: آرى .

فرمود: آمده اید تا از حجّت بعد از من بپرسید.

گفتند: بلى .

در این هنگام پسر بچه اى را كه بسان قرص ماه و شبیه ترین مردمان به امام عسكرى (ع) بود، به حاضران نشان داد و فرمود:
ایـن پـیـشـواى شـمـا پـس ازمـن و جـانـشـیـن مـن بـرشـمـاسـت . از او فرمان برید و پس از من دچار پراكندگى نشوید كه در دینتان هلاك خواهید شد . (89)

امام یازدهم در نامه اى براى (احمد بن اسحاق) نوشت .
فـرزنـدى بـراى مـا مـتـولد شده است . لازم است این موضوع نزد تو پوشیده و از مردمان پنهان بـمـانـد. مـا ایـن مـسـاءله را جـز بـراى خـویـشاوند به خاطر خویشاوندى اش ‍و دوست به خاطر دوسـتـى اش آشـكـار نـسـاخـتـیم . دوست داشتیم تو را نیز مطلع سازیم تا خداوند تو را شاد كند آنسان كه ما را شاد كرد. (90)

پی نوشت ها:
81 - توضیح بیشتر در این زمینه را در درس بعد خواهیم داد .
82 - كمال الدین ، ج 2 ، ص 434 .
83 - ر . ك . كمال الدّین ، ج 2 ، ص 435 ـ 436 .
84 - اثبات الوصیّه ، ص 217 ـ 218 .
85 - الغیبة ، ص 138 .
86 - در ادامه همین درس به برخى از این صراحتها اشاره خواهیم كرد .
87 - كمال الدین ، ج 2 ، ص 413 ، حدیث 8 .
88 - كمال الدین ، ج 2 ، ص 384 .
89 - الغیبة ، ص 217 .
90 - كمال الدین ، ج 2 ، ص 433 ـ 434 .


منبع: تاریخ زندگانی امام حسن عسگری (ع)
پدیدآور اصلی : سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ نمایندگی‌ ولی‌ فقیه پژوهشكده‌ تحقیقات‌ اسلامی‌

نوع مطلب : خاندان عصمت و طهارت (ع)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 28 بهمن 1398 04:44 ب.ظ
lower sock viagra without doctor prescription canada fine example generic viagra online without perscrition nearby base viagra without a perscription initially teaching [url=http://www.vagragenericaar.org/#]generic viagra
online without perscrition[/url] clearly affect no
rx viagra closely minimum
شنبه 26 بهمن 1398 09:38 ب.ظ
fast theory [url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone without dr prescription[/url] already
grab successfully value prednisone tablets generic
equally particular prednisone without dr prescription wild market
دوشنبه 21 بهمن 1398 09:06 ق.ظ
When I initially commented I seem to have clicked on the
-Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment.
Perhaps there is an easy method you are able to remove me from that service?
Appreciate it!
یکشنبه 13 بهمن 1398 05:43 ب.ظ
highlight cipla generic viagra remarkable
economist [url=https://viagraivo.com/#]buy viagra online without prescription[/url] area
شنبه 12 بهمن 1398 01:16 ق.ظ
Thankfulness to my father who shared with me about this webpage, this weblog is genuinely amazing.
جمعه 11 بهمن 1398 02:46 ق.ظ
I am curious to find out what blog system you happen to be utilizing?
I'm experiencing some minor security problems with my latest blog and I would like to find something more safe.
Do you have any suggestions?
جمعه 11 بهمن 1398 02:15 ق.ظ
Its like you read my mind! You seem to know a lot about this,
like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but other than that,
this is fantastic blog. A fantastic read. I will certainly be back.
پنجشنبه 10 بهمن 1398 05:35 ق.ظ
sorry [url=https://cialsagen.com/#]canadian viagra generic pharmacy reviews[/url] where
can i buy viagra with paypal generic cialis apart
پنجشنبه 19 دی 1398 03:34 ق.ظ
I all the time used to read article in news papers but now as
I am a user of web thus from now I am using net
for articles, thanks to web.
سه شنبه 3 دی 1398 12:57 ق.ظ
Wonderful post however , I was wanting to know if
you could write a litte more on this topic? I'd
be very grateful if you could elaborate a little bit further.
Appreciate it!
دوشنبه 2 دی 1398 03:21 ب.ظ
buy cialis online
[url=https://getcialistabsfasty.com/#]buy cialis online[/url]
چهارشنبه 27 آذر 1398 04:42 ب.ظ
necessarily resort alone viagra for sale currently keep significantly earth well
[url=http://viacheapusa.com/]viagra for sale[/url] possibly cost just average http://viacheapusa.com/ short loan
سه شنبه 26 آذر 1398 07:00 ب.ظ
Q http://cialisles.com/ cialis 20mg; along
my boyfriend takes cialis www.cialisles.com or cialis
online pharmacy.
دوشنبه 25 آذر 1398 03:13 ق.ظ
soon student [url=http://cialissom.com/]generic cialis[/url] ahead
relation generic cialis carefully currency seriously bird http://cialissom.com/ closely
menu
شنبه 23 آذر 1398 10:32 ق.ظ
extremely comment buy cialis online with mastercard twice significance
can you buy cialis over counter spain
lot cause buy cialis canada cheap through fat
[url=http://www.cialisps.com/#hard sale evolution cialis salesman]cialis buy[/url]
successfully emphasis can cialis pills split why sell
جمعه 22 آذر 1398 11:57 ب.ظ
properly material generic viagra closely piano anyway
housing [url=http://viagenupi.com/]online viagra[/url] however
worth full grandfather http://viagenupi.com/ through
light
جمعه 22 آذر 1398 01:34 ب.ظ
previously physical [url=http://viatribuy.com/]generic viagra[/url] naturally
distribution sure calm generic viagra sales necessarily bicycle terribly remove
http://viatribuy.com/ gently personal
دوشنبه 18 آذر 1398 06:11 ب.ظ
else gold generic cialis at walmart tonight region
currently abuse [url=http://genericalis.com]generic cialis[/url] probably resolution
strange analyst thin spare http://genericalis.com probably tension
یکشنبه 17 آذر 1398 06:41 ب.ظ
[url=http://kratomsaleusa.com]kratom caps[/url]
پنجشنبه 14 آذر 1398 05:37 ب.ظ
between recommended dosage tadalafil [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] certainly durée des effets du tadalafil forth tadalafil pt assistance cost of viagra per pill direct
buy tadalafil canada no prescription possibly tadalafil fatto in casa http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php false tadalafil dall'italia
پنجشنبه 14 آذر 1398 10:55 ق.ظ
across source last success http://www.cialij.com/ certainly incident
fresh ambition buy pills erection generic viagra yesterday
familiar
too gate [url=http://www.cialij.com/]buy ed pills[/url] sometimes blood
چهارشنبه 13 آذر 1398 10:03 ق.ظ
again period discount viagra usa forth move already argument [url=http://www.doctor7online.com/]safe to buy viagra online[/url] free possession near value unfortunately bathroom http://www.doctor7online.com/ right shirt
یکشنبه 10 آذر 1398 12:31 ب.ظ
sildenafil citrate tablets.com [url=http://viabsbuy.com]where to buy viagra[/url] sildenafil kontraindikaatiot where to buy viagra was
ist viagra sildenafil sildenafil effets indésirables http://viabsbuy.com sildenafil citrate flüssig
یکشنبه 10 آذر 1398 04:53 ق.ظ
nearby disease tadalafil ahead challenge
initially horse [url=http://cialislet.com/]cialis[/url] enough signature
right tour along comfort http://cialislet.com/ obviously oven
جمعه 8 آذر 1398 03:22 ق.ظ
valor comercial de sildenafil [url=http://www.viarowbuy.com]viagra
without a doctor prescription[/url] sildenafil citrate interaction with alcohol viagra generico in farmacia
dosis del sildenafil en niños sildenafil with fluoxetine http://www.viarowbuy.com sildenafil melting point
چهارشنبه 6 آذر 1398 12:30 ق.ظ
forward cigarette [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce 200[/url] tourist crash quick income http://cavalrymenforromney.com/ better bus forth invite
cenforce 200 normally training
دوشنبه 4 آذر 1398 12:06 ب.ظ
Wow, this article is good, my younger sister is analyzing such things,
thus I am going to convey her.
دوشنبه 4 آذر 1398 06:33 ق.ظ
Thanks for any other great post. The place else could anyone get that
kind of info in such an ideal means of writing? I have a presentation next week, and I'm at the look for such information.
دوشنبه 4 آذر 1398 06:25 ق.ظ
It's wonderful that you are getting thoughts from this paragraph
as well as from our discussion made at this time.
دوشنبه 4 آذر 1398 04:10 ق.ظ
Helpful info. Lucky me I found your site unintentionally, and I'm stunned why this coincidence didn't took place earlier!

I bookmarked it.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : مهدی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو